“Natasha” by Eugene Sokolenko

© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko
© Eugene Sokolenko

 

CREDITS

Model: Natasha Schastlivaya
Instagram: natasha_schastlivaya
Photographer: Eugene Sokolenko – Zhes Photo
Instagram: zhesphoto
Web: http://www.zhesphoto.com
Film: Kodak Tmax100