“Light punch” by Cheng Nan Huang

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

 

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

 

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

 

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

 

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

 

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

 

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

 

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

 

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

 

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

 

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

 

© Copyright Cheng Nan Huang
© Copyright Cheng Nan Huang

Credits

Photographer: Cheng Nan Huang
https://www.facebook.com/pages/CNH-fotograf%C3%ADa/277052875837836
www.chengnanhuang.com